busz po polsku/polish wilderness

Screen Shot 2014-01-02 at 11.00.48 PMźródło:internet

busz po polsku

Las zawsze był obecny w życiu naszych przodków. Miał wpływ na tworzenie się kultur, a nawet języków. Spełniał również bardziej oczywiste role, takie jak zapewnienie żywności i schronienia. Projekt pokazuje, w jaki sposób ludzie współistnieją (obecnie oraz w przeszłości) z pierwotnym ekosystemem, jakim jest las. Co wpływa na wzajemne relacje między tym, co „ludzkie” a tym, co należy do świata przyrody. Z jednej strony naszym celem jest zrozumienie specyficznej więzi wytworzonej przez tysiące lat koegzystencji. Z drugiej zaś strony chcemy pokazać las jako autonomiczną przestrzeń, jakże różniącą się od środowiska, w jakim obecnie żyje większość z nas. Cykl luźno nawiązuje do zbioru reportaży autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Pisarz starał się oddać klimat polskiej prowincji, często skupiając swoją uwagę na zapomnianych wioskach i miasteczkach znajdujących się z dala od głównych aglomeracji. Nas również inspirują ludzie żyjący na granicy z naturą. Jak przyroda wpływa na nastolatka mieszkającego w jej sąsiedztwie? Czy starsi ludzie pamiętają, jaki był las w ich młodości?

polish wilderness

Woods had always been present in lives of our ancestors. It has influenced the formation of cultures and even languages. It has also played the more obvious roles of providing food and shelter. The project tackles the question of how humans coexist (now and in the past )  with a primal ecosystem such as woods. What rules govern the mutual relation between that what is „human” and what is „non human”. On the one hand our goal is to understand the human-woods relationship, both present and past, while on the other hand it is also to explore the specificity of the forest as an autonomous formation, very different from the environment in which most people currently live. The cycle’s title loosely refers to the reportage collection by Ryszard Kapuściński „Busz po polsku” (Polish wilderness), devoted to the life in the Polish provinces. It describes the God-forsaken villages and towns. However, we are interested precisely in the daily functioning of people living on the borderlines of nature. Does nature still have the same influence on the lives of people living in its vicinity? How can nature influence the generation of today’s teenagers? Do older people remember the forest from their youth?

Facebook IconZapraszamy na nasz kanał VimeoZapraszamy na nasz kanał Vimeo