“subliminal emotions/kod nieznany”

“subliminal emotions/kod nieznany” (work in progress)

Codziennie widzimy emocje zakodowane w mimice otaczających nas ludzi i odczytujemy je, z większym lub mniejszym powodzeniem. Każdy na swój sposób. W prawidłowym rozpoznaniu, problemu nie przedstawiają podstawowe emocje takie jak strach, gniew czy radość: od zawsze stanowiły element nawet najbardziej pierwotnej komunikacji międzyludzkiej, więc ich odczyt jest automatyczny i instynktowy. Nieco bardziej skomplikowane jest sklasyfikowanie subtelniejszych sygnałów. Patrzenie na emocje, których nie potrafimy jednoznacznie zdefiniować, zmusza nas do aktywnego zaangażowania się w ich rozpoznawanie: do stworzenia nowego klucza, umożliwiającego odczyt nieznanego kodu.  W projekcie „subliminal emotions/kod nieznany” postanowiłyśmy sportretować przypadkowe osoby, u których za pomocą krótkich serii dźwięków wywoływałyśmy różne stany emocjonalne. Aby nie wprowadzać kontekstu, relacji pomiędzy modelem a otoczeniem, fotografowałyśmy wszystkich w przestrzeni neutralnej. Pozwoliło to na pełne skoncentrowanie się na modelu oraz uchwycenie momentu przejścia pomiędzy jednym stanem emocjonalnym a drugim. Te minimalne zmiany są zazwyczaj nieuchwytne dla ludzkiego oka, gdyż rozgrywają się w ułamku sekundy. Jednak zatrzymane i zgromadzone na surowych fotografiach tworzą subtelny i wielowymiarowy obraz ludzkich emocji.

kurkot kollektiv

kod3

 

kod2

kodd

busz po polsku/polish wilderness

Screen Shot 2014-01-02 at 11.00.48 PMźródło:internet

busz po polsku

Las zawsze był obecny w życiu naszych przodków. Miał wpływ na tworzenie się kultur, a nawet języków. Spełniał również bardziej oczywiste role, takie jak zapewnienie żywności i schronienia. Projekt pokazuje, w jaki sposób ludzie współistnieją (obecnie oraz w przeszłości) z pierwotnym ekosystemem, jakim jest las. Co wpływa na wzajemne relacje między tym, co „ludzkie” a tym, co należy do świata przyrody. Z jednej strony naszym celem jest zrozumienie specyficznej więzi wytworzonej przez tysiące lat koegzystencji. Z drugiej zaś strony chcemy pokazać las jako autonomiczną przestrzeń, jakże różniącą się od środowiska, w jakim obecnie żyje większość z nas. Cykl luźno nawiązuje do zbioru reportaży autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego „Busz po polsku”. Pisarz starał się oddać klimat polskiej prowincji, często skupiając swoją uwagę na zapomnianych wioskach i miasteczkach znajdujących się z dala od głównych aglomeracji. Nas również inspirują ludzie żyjący na granicy z naturą. Jak przyroda wpływa na nastolatka mieszkającego w jej sąsiedztwie? Czy starsi ludzie pamiętają, jaki był las w ich młodości?

polish wilderness

Woods had always been present in lives of our ancestors. It has influenced the formation of cultures and even languages. It has also played the more obvious roles of providing food and shelter. The project tackles the question of how humans coexist (now and in the past )  with a primal ecosystem such as woods. What rules govern the mutual relation between that what is „human” and what is „non human”. On the one hand our goal is to understand the human-woods relationship, both present and past, while on the other hand it is also to explore the specificity of the forest as an autonomous formation, very different from the environment in which most people currently live. The cycle’s title loosely refers to the reportage collection by Ryszard Kapuściński „Busz po polsku” (Polish wilderness), devoted to the life in the Polish provinces. It describes the God-forsaken villages and towns. However, we are interested precisely in the daily functioning of people living on the borderlines of nature. Does nature still have the same influence on the lives of people living in its vicinity? How can nature influence the generation of today’s teenagers? Do older people remember the forest from their youth?

Screen Shot 2014-04-08 at 11.59.52 PM

skóra/skin

skóra

wystawa fotografii w Lille / Kuratorzy: Łukasz Rusznica, Anna Mituś

Artyści: Agata Kalinowska, Arnau Vidal Cascalló, Filip Zawada, Justyna Fedec, Kaśka Bogacz, Karolina Zajączkowska, Kamil Graliński, Krzysztof Solarewicz, Lena Dobrowolska, Łukasz Rusznica, Marta Gniewkowska, Monika Kotecka / Karolina Poryzała, Olaf Brzeski, Kama Sokolnicka

wernisaż: 4.10.2013, piątek, godz. 18.30
Maison de la Photographie, Lille, Francja
4.10.-31.10.2013, wstęp wolny

„…Skóra to wyjątkowa powierzchnia usytuowana na styku wnętrza z zewnętrzem, powłoka ograniczająca ciało a zarazem czyniąca je widzialnym. Największy organ ciała, odgrywający u większości żywych organizmów kluczową rolę w regulacji ustrojowego metabolizmu komunikacyjnego. Jej biologiczne funkcje wyznaczają niepokojącą granicę, której przerwania się obawiamy i za razem go pragniemy. Granicę tego co akceptowalne i tego co jest skandalem realności, różnicę pomiędzy bezpieczną formą i horrorem rozlanej dezintegracji i choroby. W przestrzeni subtelnych relacji społecznych i intymnych skóra wyznacza graniczny punkt transgresji, manifestujący się w cielesnych praktykach od religijnych umartwień przez BDSM po idealnie dostosowany do naszych pragnień komputerowy interfejs. W języku polskim skóra oznacza zarówno autentyczną część naszego ciała jak i coś cudzego co na nią przywdziewamy…”

„…Nawiązujący do stylistyki fotografii modowej projekt „Make your own Steve”, który zrealizowały Karolina Pozyrała i Monika Kotecka inspirowany jest grą Minecraft, w trakcie której gracz może wcielić się w Steve’a. Skins – „skórki” to zewnętrzne powłoki postaci, które nadają jej osobisty charakter dopasowany do fantazji użytkownika…”

skin3

skin2

poza sezonem/out of season

poza sezonem

(projekt w toku)

Projekt jest osobistym zapisem z podróży po kurortach wypoczynkowych, które lata swojej świetności już dawno mają za sobą. Cykl jest stale w procesie twórczym. Z uwagi na dokumentalny charakter, będzie on rejestrowany przy użyciu różnych form zapisu.

out of season
(work in progress)
The project is a personal record of a trip around health resorts whose glory days are long gone. Due to its documentary character it will  be registered through various media.
Facebook IconZapraszamy na nasz kanał VimeoZapraszamy na nasz kanał Vimeo