p3

pa

p2

p1

układ w stanie równowagi/system in equilibrium

układ w stanie równowagi

„Gdybym był dziewczyną, to chciałbym być dwiema naraz. Chciałbym jedną urodzić dziecko, a drugą myśleć o tym, żeby urodzić. Chciałbym zajmować się dwiema rzeczami naraz, żeby móc odpoczywać dwa razy wolniej. Chciałbym obalać mity na temat dziewczyn stworzone przez facetów.  Dwie dziewczyny mogą zrobić dwa razy więcej zdjęć. Mogą dwa razy więcej przeżyć, mogą dwa razy więcej opowiedzieć, a w tej opowieści być tak blisko siebie, że mogą stworzyć odrębną postać. Trzecią fascynującą dziewczynę.” FILIP ZAWADA

Układ w stanie równowagi to długoterminowy projekt nad którym pracowałam przez trzy lata z moją przyjaciółką Kamą Rokicką. Prowadziłyśmy fotograficzny dialog,  żyjąc w różnych miastach i widząc się co jakiś czas. Nie wstydząc się intmności, zwierzajac się sobie i podglądając  równocześnie. Projekt łączy dwa światy w nieistniejącą rzeczywistość, tworzy fikcyjne kobiece alter ego. Nasze osobiste historie nabierają uniwersalnego wymiaru.

 system in equilibrium

„If I could be a girl, I wish I was two girls at the same time. Being one I would have had a baby, being the other I’d be wishing to have one.I would like to do two things at the same time, so I could rest twice as much. I would like to refute all myths guys create about girls. Two girls can take twice as many photos. They can experience twice as much; can tell you twice as much, and in that story, they can remain so close to each other, that it creates another person. The third fascinating girl.”  FILIP ZAWADA

“System in equilibrium” is a long term project that I have been working on over the last three years with my friend Kama Rokicka. We’ve been conducting our photo dialogue, living in different cities.  Not ashamed to share our intimacy, cofiding to each other,  peeping ourseleves at the same time. The project combines two worlds into one, creating a non-existent, fictional female alter-ego. Our personal stories can be perceived as universal.

4_książka_UKŁAD_Rokicka_Kotecka (1)

4_książka_UKŁAD_Rokicka_Kotecka (5)

4_książka_UKŁAD_Rokicka_Kotecka (8)

5_PLAKAT_UKŁAD W STANIE RÓWNOWAGI_Rokicka_Kotecka (2)

troma Trip America

troma Trip America 

Tytuł cyklu nawiązuje do osobliwej wytwórni filmowej, powołanej do życia w 1974 roku przez studentów Yale. Troma powstała, by tworzyć filmy z założenia złe, by nie powiedzieć najgorsze z możliwych. W latach osiemdziesiątych wytwórnia stworzyła szereg horrorów klasy Z. Obecnie  funkcjonują one w naszej kulturze jako cięta satyra na współczesną Amerykę. Cykl Troma trip jest luźną metaforą. Ameryka w nim przedstawiona, podobnie jak filmy Tromy – jest straszna i śmieszna, kiczowata i wspaniała zarazem.

troma Trip America.

The title refers to a rather peculiar film studio founded in 1974 by Yale students. Troma came into being in order to create movies that are intentionally bad, not to say, as bad as it gets. In the 1980s the studio created a number of Z horror movies which now function in our culture as biting satire on the America of today. The cycle Troma trip is thus a loose metaphor. America as depicted in the cycle, just like in the films of Troma studio, is both horrifying and funny, both kitsch and wonderful.

Facebook IconZapraszamy na nasz kanał VimeoZapraszamy na nasz kanał Vimeo