poza sezonem/out of season

poza sezonem

(projekt w toku)

Projekt jest osobistym zapisem z podróży po kurortach wypoczynkowych, które lata swojej świetności już dawno mają za sobą. Cykl jest stale w procesie twórczym. Z uwagi na dokumentalny charakter, będzie on rejestrowany przy użyciu różnych form zapisu.

out of season
(work in progress)
The project is a personal record of a trip around health resorts whose glory days are long gone. Due to its documentary character it will  be registered through various media.
Facebook IconZapraszamy na nasz kanał VimeoZapraszamy na nasz kanał Vimeo